Kontakt

KONZULTACE – OBJEDNÁVKY
DISPEČINK: 602 204 500

DISPEČINK 602 204 500
233 340 944-9 tel.
233 340 950 fax

e-mail: info@wsi.cz

Kancelář Praha:
Dezinfekce.CZ WSi s.r.o.
Tomanova 82, 169 00  Praha 6
IČ 49245201, DIČ CZ49245201

Zaps. dne: 25. května 1993 vedená u Městského soudu v Praze vložka C 20669